KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP
KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Xác định vốn đầu tư thực hiện dự án

Chủ Nhật, 10/08/2017
Xác định vốn đầu tư thực hiện dự án
Xin cho biết các quy định cụ thể về xác định vốn đầu tư thực hiện dự án?

Xác định vốn đầu tư thực hiện dự án

Khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư quy định: vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Khoản 15 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: Vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mục 5.1 mẫu số I.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Tổng vốn đầu tư bao gồm vốn cố định (chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chi phí thuê đất, mặt nước; chi phí xây dựng công trình; chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu; chi phí khác hình thành tài sản cố định; chi phí dự phòng) và vốn lưu động.

Theo các quy định nêu trên, thì “vốn đầu tư là toàn bộ phần vốn để thực hiện dự án đầu tư, bao gồm cả vốn cố định và vốn lưu động”.


Các tin khác
Một số điểm mới của Nghị định 09/2018/NĐ-CP.
Một số điểm mới của Nghị định 09/2018/NĐ-CP.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP về...
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...
Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu...
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới thông qua...
Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam bộ 01 sơ kết 6 tháng năm 2017
Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT...
Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết phong trào...