KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP
KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ

Thứ Tư, 09/20/2017
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Công ty A hiện đang thực hiện dự án trong KCN tại địa phương, do gặp vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ đăng ký. Xin hỏi trong trường hợp dự án  bị chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng có được coi là bất khả kháng không và thủ tục gia hạn dự án được thực hiện như thế nào?
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ

- Về quy định thời hạn hoạt động của dự án trong trường hợp chậm được bàn giao đất:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 43 Luật Đầu tư năm 2014, đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Về quy định giãn tiến độ đầu tư và trường hợp bất khả kháng:

- Theo quy định tại khoản 3, Điều 46 Luật Đầu tư năm 2014, tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư không quy định về khái niệm bất khả kháng.

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 156 Bộ Luật Dân sự năm 2015, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai gồm: do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường; do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh; do ảnh  hưởng trực tiếp của chiến tranh; các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Công ty A có thể liên hệ với Ban Quản lý các KCN tại địa phương để được hướng dẫn theo quy định của pháp luật.Các tin khác
Một số điểm mới của Nghị định 09/2018/NĐ-CP.
Một số điểm mới của Nghị định 09/2018/NĐ-CP.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP về...
Xác định vốn đầu tư thực hiện dự án
Xác định vốn đầu tư thực hiện dự án
Theo các quy định thì “vốn đầu tư là toàn bộ phần...
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...
Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu...
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới thông qua...
Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam bộ 01 sơ kết 6 tháng năm 2017
Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT...
Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết phong trào...