KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP
KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng

Thứ Tư, 09/20/2017
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án trong KCN có tổng vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng được thực hiện như thế nào?
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng

Theo quy định tại khoản 2, Điều 31 Luật Đầu tư năm 2014, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại khoản 9, Điều 31 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, đối với dự án đầu tư có quy mô từ 5.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên quy định tại khoản 2, Điều 31 Luật Đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định này để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Các tin khác
Một số điểm mới của Nghị định 09/2018/NĐ-CP.
Một số điểm mới của Nghị định 09/2018/NĐ-CP.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP về...
Xác định vốn đầu tư thực hiện dự án
Xác định vốn đầu tư thực hiện dự án
Theo các quy định thì “vốn đầu tư là toàn bộ phần...
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới thông qua...
Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam bộ 01 sơ kết 6 tháng năm 2017
Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT...
Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết phong trào...