KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP
KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Một số điểm mới của Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Thứ Hai, 04/09/2018
1. Đối với lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn thì không phải làm giấy phép kinh doanh trừ trường hợp sản phẩm là dầu mỡ bôi trơn theo quy định tại điểm b khoản 4 điều 9, trước đây theo quy định Nghị định 23/2007/NĐ-CP phải xin giấy phép và có ý kiến đồng ý của Bộ Công Thương;

2. Đối với hoạt động bán lẻ phải xin giấy phép kinh doanh Sở Công Thương cấp và chỉ xin ý kiến Bộ Công Thương đối với sản phẩm gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình, sách báo và tạp chí, xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi. Trước đây  theo Nghị định 23/2007/NĐ-CP bắt buộc phải có ý kiến của Bộ Công Thương liên quan đến các sản phẩm phân phối bán lẻ;

3. Thẩm quyền cấp giấy phép thuộc Sở Công Thương, theo Nghị định 23/2007/NĐ-CP theo thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Các lĩnh vực liên quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa khác đều phải có giấy phép kinh doanh và phải hỏi ý kiến Bộ Công Thương theo Nghị định 23/2007/NĐ-CP trước đây quy định chưa rõ;

5. Chỉ trường hợp bán lẻ liên quan đến dầu mỡ bôi trơn theo điểm c khoản 1 điều 5 thì mới hỏi ý kiến bộ chuyên ngành tuy nhiên không rõ bộ nào chuyển ngành trong trường hợp này, theo Nghị định 23/2007/NĐ-CP chưa quy định rõ;

6. Thời gian tiến hành rút ngắn còn 10 ngày đối với trường hợp không phải hỏi ý kiến Bộ Công Thương và bộ chuyên nghành, trong trường hợp  hỏi ý kiến thời gian giải quyết là 28 ngày, theo Nghị định 23/2007/NĐ-CP tổng thời gian 45 ngày như vậy đã giảm được 17 ngày.Các tin khác
Xác định vốn đầu tư thực hiện dự án
Xác định vốn đầu tư thực hiện dự án
Theo các quy định thì “vốn đầu tư là toàn bộ phần...
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...
Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu...
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới thông qua...
Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam bộ 01 sơ kết 6 tháng năm 2017
Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT...
Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết phong trào...